வாழும் உலகத் தலைவர்களின் வரிசை பட்டியலில் பரமஹம்ஸர்

வாழும் உலகத் தலைவர்களின் வரிசை பட்டியலில் பரமஹம்ஸர்
உலகின் மிக பழமையான புத்தக நிலையமான வாட்கின்ஸ் (WATKIN’S) வெளியிடும் மைன்ட் பாடி ஸ்பிரிட் (–MIND BODY SPIRIT)  பத்திரிக்கை நிறுவனம், உலகில் மிக அதிக அளவு ஆன்மீக தொண்டாற்றி பங்களித்த மிகப்பெரிய 100 குருமார்களுள் ஒருவராக குறிப்பிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Thanks Watkins!

 • #8 written by A.C. Narendran 
  about 2 days ago

  Hi, glad to see you have included my master Paramahamsa Nithyananda in the list for the first time. Swami Nithyananda is rising in popularity at a meteoric rate due to the effectiveness of his meditation techniques and is impacting millions of people in a very tangible way. It is gratifying to see that being taken notice by Watkins and I thank the people there for it.

  Cheers
  – AC Narendran (Ananda Mokshapriyan)
  Bangalore, India

 • #9 written by Achala 
  about 2 days ago

  It is nice to see the name of Paramahamsa Nithyananda on this esteemed list. With a following of more than 2 million people, and being #1 most watched spiritual guru on youtube, with over 200 books in 26 languages till date, with over 3000 videos drawing over 13 million views, Paramahamsa Nithyananda definitely deserves to be in this list.
  Thank you for consolidating this list giving a worldwide view of the spiritual topography today!

  http://www.watkinsbooks.com/review/watkins-spiritual-100-list-2012

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *