தானே புயல் நிவாரணப்பணிகள்

தானே புயல் நிவாரணப்பணிகள்
[button link="The URL of the button" variation="red"]தானே புயல் நிவாரணப்பணிகள்[/button]

நித்யானந்த தியானபீடம் பரமஹம்ஸரின் நேரடி வழிகாட்டுதலால்
நிகழ்த்திய தானே புயல் நிவாரணப்பணிகள் பற்றி பத்திரிக்கைகள் வெளியிட்ட செய்தி…

1 .Dinathanthi dated 05.01.2012

2. Dinamalar dated 04.01.2012

3. Dinamani dated 04.01.2012

4. Dinamathi dated 05.01.2012

5. Namathu Murasu dated 05.02.2012

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *