நிஜமான தலைமைப்பண்பு

நிஜமான தலைமைப்பண்பு

உள் சுதந்திரத்தை உணர்ந்தவனே உண்மையான சாதனையாளன்

admin

3 thoughts on “நிஜமான தலைமைப்பண்பு

  1. Inner Awakening நிகழ்ச்சியின் பெரிலேயே, நிகழ்ச்சியைப் பற்றிய சுய விளக்கமும் இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி, நானே அறியாதிருந்த, எனக்குள் இருந்த பல பரிமாணங்களை விழிப்படைய செய்தது.
    – அஸ்வின் குமார்

Leave a Reply to jeevanandam Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *