எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடோ, பிரச்சினையோ இல்லை

எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடோ, பிரச்சினையோ இல்லை

எனக்கும், நித்தியானந்தாவுக்கும் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடோ, பிரச்சினையோ இல்லை. எனவே, எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் மதுரை இளைய ஆதீனப் பொறுப்பிலிருந்து அவரை மாற்றும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை

-292வது குரு மஹா ஸன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஸ்ரீ ஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரியர்

( The New India News – Dated july 25,2012)

tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *