tamil

One thought on “இலங்கை மட்டக்களப்பில் நித்யானந்த தியானபீட கிளை

  1. விரைவில் அமைதியான தமிழ் ஈழம் அமைய சுவாமியின் அருளை வேண்டும் கோடிக்கணக்கான ஜீவன்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *