இனிமையாகப் பேசுகிறேன்

இனிமையாகப் பேசுகிறேன்

அனைவரிடமும் இனிமையாகப் பேசுகிறேன்

சின்ன வயதிலிருந்தே யாரிடமும் அதிகம் பேசமாட்டேன். யாராவது

பேச வந்தால் எரிச்சலில் எரிந்து விழுவேன். எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சல்படும் மன அமைப்பு இருந்ததால் எனக்கு நண்பர்கள் யாரும் இல்லாமல் தனித்தீவுபோல் வாழ்ந்து வந்தேன். இதனால் வாழக்கையே வெறுமையாக இருந்தது. ஆனந்த ஸ்புரண தியான முகாமில் கலந்துகொண்ட பிறகு எரிச்சல்படும் மனப்பாங்கு சரியானது. அனைவரிடமும் இனிமையாகப் பேசுகிறேன்.

சங்கீதா, கம்மவான்பேட்டை.

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *